Za krásami Zlínska a Uherskobrodska,
na dosah ubytování

_____

Penzion u Holuba leží v oblasti Bílé Karpaty, jež se rozkládají na území Hodonínska, Uherskohradišťska a Zlínska, se mají čím chlubit. Najdete tu unikátní přírodu, malebnou krajinu, množství památek a dochovaných lidových obyčejů, spoustu možností pro strávení letní i zimní dovolené. Každý den můžete prožít úplně jinak. Zkuste výlety po okolí pěšky či na kole.

Luhačovice  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 20km 

Zrekonstruovaný penzion s 10ti mezonetovými apartmány s celkovou kapacitou 50ti lůžek, v centru malebné obce Hradčovice, vzdálené 17km od lázeňského města Luhačovice, 10km od Uh.Hradiště, 4km od Uh.Brodu, kde jsou krásné aquacentra. Překrasné okolí Slovácka je možné využít k pěší turistice i cykloturistice.

BOJKOVICE

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 25km 

Malé město ležící východně od Uherského Brodu v blízkosti hranice seSlovenskem v podhůří Bílých Karpat. Rozkládá se v údolí řeky Olšavy u jejího soutoku s řekou Koménkou. Okolní terén je kopcovitý a poměrně hustě zalesněný. Nad městem stojí na kamenném ostrohu jeho hlavní dominanta -zámek Nový Světlov. V prostorách zámku se nachází expozice muzea a součástí zámeckého areálu je také zámecký park z první poloviny 19. století. Přímo ve městě si ještě můžete prohlédnout kostel sv. Vavřince s barokními varhanami, Hraběcí hrobku a Tetaurky - šestiboké kaple pocházející z 2. poloviny 16. století.

Bílé karpaty

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 10km 

představují mimořádnou oblast mezi našimi chráněnými územími. Celá oblast byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpatyzařazeny mezi evropské biosferické rezervace. Výsledkem rozsáhlých historických odlesnění Bílých Karpat jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří Bílé Karpaty k nejcenějším lučním biotopům Evropy.

Rozhladna Lopeník

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 25km 

Je to 22 metrů vysoká stavba z dubového dřeva, která stojí přímo na státní hranici a má připomínat přátelství Čechů a Slováků. Po překonání 101 schodů se vám nabídne pohled na obě strany státní hranice. Na severní straně se otevře výhled na Uherský Brod, na jihozápadě uvidíte vrchol Velké Javořiny a na jihu Nové Mesto nad Váhom.

Rozhledna Lhotka

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 2km 

Telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou najdete na severním okraji obce Lhotka na úpatí vrchu Kamenná, kousek od Uherského Brodu směrem na Uherské Hradiště. Trubkový stožár výšky 35 metrů má zastřešenou vyhlídkovou plošinu o průměru 5,6 metru, která je ve výšce 18 metrů. Přístup k ní zabezpečuje vinuté schodiště a výšku 18 metrů překonává celkem 96 schodů. Bezpečnost pohybu po schodišti je zajištěna vnějším zábradlím, na vnitřní straně schodiště je výstupní madlo. Obdivovat můžete okolí Uherského Brodu lemované hřebenem Bílých Karpat.

VLČNOV

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 6km 

Obec proslulá krásou krojů, vinařstvím, hudebními tradicemi, lidovou architekturou a zejména „ Jízdou králů" je nazývána Perlou Slovácka. Rozkládá se uprostřed kotliny na posledních výběžcích Bílých Karpat. V katastru se nacházejí dvě významné přírodní rezervace, Vlčnovský háj a Kovářův žleb, kde jsou zachovány vzácné prvky teplomilné fauny a flóry, například lnu chlupatého. Na okraji obce stojí jednačtyřicet památkově chráněných staveb. Přízemní hliněné, zděné a hrázděné lisovny zvané „ Búdy", doplněné vinařskou kapličkou, pocházejí z 18. - 20. století. Je to největší památková rezervace vinohradnických staveb na území České republiky.

Přírodní park prakšická vrchovina

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 1 km 

Pravý břeh řeky Olšavy mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm, je území významné zejména výskytem řady teplomilných druhů živočichů. Přírodní rezervace Rovná hora, Vrchové - Chrástě a přírodní památka Terasy - Vinohradné jsou cenné výskytem chráněných druhů motýlů. Vidět zde můžete modráska hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočerného, otakárka fenyklového a ovocného a řadu dalších. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné.

Hrad buchlov

cca 20km 

Jeden z nejstarších a nejmohutnějších královských hradů na jižní Moravě je typickou dominantou Chřibů a patří k nejvýznamnějším památkám české rané gotiky. Byl založen snad v první polovině 13. století jako strategicky obranná pevnost středního Pomoraví a až do vzniku zámku v nedalekých Buchlovicích byl často přestavován a rozšiřován. Zásluhou posledních držitelů Buchlova, rodiny Berchtoldů, vzniklo v prostorách hradu muzeum, které návštěvníci mohou obdivovat dodnes. V historicky cenných interiérech jsou rozmístěny rozsáhlé přírodovědné a egyptologické sbírky, knihovna i galerie soudobého umění. Pro děti bývá zážitkem především návštěva pokoje strašidel, kde si dávají dostaveníčko četní hradní duchové a přízraky v čele s Bílou paní. Nedaleká kaple sv. Barbory z roku 1673 slouží jako hrobka majitelů hradu.

Zámek Buchlovice

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 20km 

Stavba vrcholného baroka ve stylu italské vily, vznikla na přelomu 17. a 18. století a je skutečným skvostem moravské architektury. Buchlovský zámek je ukázkou barokního díla, na kterém se podílely všechny obory - architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla, zahradní i vodní umění. Na italskou terasovitou zahradu, do které lze vstoupit z přízemí zámku, navazuje anglický park s řadou vzácných exotických stromů a keřů. V zámeckých sklenících se pěstuje na 1200 druhů a odrůd fuksií, které si můžete každoročně prohlédnout při unikátních výstavách od začátku června do září. Zámecká Galerie vín láká zákazníky na možnost ochutnávky i nákupu.

velehrad

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 15km 

Slovácká obec a jedno z nejvýznamnějších poutních míst naší republiky je úzce spjato s cyrilometodějskou tradicí. V roce 1205 zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě, který byl zakladatelem pojmenován podle nedaleké osady Veligrad. Pětilodní bazilika je vyzdobena řadou obrazů, korouhví a cennými dary poutníků z celého světa. Vyřezávané chórové barokní lavice a varhany z poloviny 18. století, patří k uměleckým skvostům. Součástí areálu jsou podzemní katakomby a lapidárium se základy někdejší svatyně.

archeoskanzen Modrá

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 15km 

Velkomoravské opevněné sídliště v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení a představuje podobu slovanského sídliště z doby Velké Moravy. Na palisádové opevnění se vstupní branou a strážními věžemi navazují části sídliště - hospodářská a mocenská. Stranou stojí církevní areál se základy kostela a jeho novou rekonstrukcí. V archeoskanzenu uvidíte i ukázky z každodenního života našich předků.

ZOO zlín

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 35km 

Areál zoologické zahrady Zlín se nachází v historickém lešenském parku, ve kterém roste více než 1 140 druhů dřevin a okrasných bylin. Zvířata jsou v zahradě rozmístěny podle jednotlivých kontinentů a žijí ve společných přírodních expozicích, které napodobují jejich původní domovinu. Dávnou civilizaci Mayů i s faunou a flórou Yucatánského poloostrova naleznete v tropické hale Yucatan, která patří k dominantám zahrady. Okouzlující atmosféru areálu doplňuje zámek Lešná s unikátní dřevořezbářskou výzdobou interiérů a rozsáhlými sbírkami orientálních předmětů. Zoologická zahrada Zlín i s přilehlou oborou je hodně rozsáhlá a v areálu najdete několik restaurací, dětský koutek s domácími zvířaty, projížďky na koních a okružní jízdy zoovláčkem.

BAŤŮV KANÁL

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

cca 12km 

Vyznavačům aktivního odpočinku se nabízí více než padesát kilometrů dlouhá vodní cesta procházející malebnou krajinou Slovácka. V osmi přístavech po celé trase je možné si zapůjčit kánoe, motorové čluny či hausbóty pro krátké i několikadenní plavby. Ti méně odvážní se mohou svézt v rámci pravidelných plaveb na výletní lodi. Cyklisté jistě ocení stezky vedoucí podél vody a pro ty nejodvážnější jsou možné vyhlídkové lety, lety balónem, či tandemové seskoky z letadla na nedalekém letišti v Kunovicích.


 

Slovácké Divadlo
Uherské Hradiště

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bohatá nabídka kulturních akcí.

Barum Rally Zlín

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Nevšedni zážitek (24. - 26. 8. 2018)

MUZEUM J.A.KOMENSKÉHO
v Uherském Brodě

Naučná stezka

Naučná stezka Hradčovice - Drslavice je pět kilometrů dlouhá vyznačená trasa s přírodovědnou tématikou.
_________

Jednotlivá zastavení stezky seznamují návštěvníky a kolemjdoucí s cennou faunou a flórou, která se v dané oblasti vyskytuje. Území se nachází v jedné z nejhodnotnějších částí přírodního parku Prakšická vrchovina.
Trasa začíná na návsi obce Hradčovice a vede severním směrem místní části Suhrady. K prvnímu zastavení nás stezka přivede po přibližně jednom kilometru chůze od návsi ke kapli Šimůnka, v jejíž blízkosti je studánka.
Odtud pokračujeme po zpevněné cestě k dalšímu zastavení v trati Maršovce a dále pak k mokřadu v přírodní rezervaci Rovná hora, kolem které stezka vede.

Následující zastavení je asi po pěti stech metrech, kde přírodní rezervace končí. Po dalším půl kilometru se dostaneme na nejvyšší místo stezky na polním letišti (325 m n. m.). Odtud jsou za dobrého počasí velmi hezké výhledy do Poolšaví, na Hluckou pahorkatinu, Vizovickou vrchovinu, Bílé Karpaty a přírodní rezervace Vrchové a Rovná hora. Asi po dvou stech metrech se dostáváme k přírodní rezervaci Vrchové, kde je umístěn další informační panel. Odtud vede stezka mírně dolů kolem oskerušového sadu k přírodní památce Terasy s dalším zastavením. Dále pokračujeme k mokřadu pod Stráňkami s dalším panelem v ulici Dráhy až do obce Drslavice k obecnímu úřadu.

Přírodní rezervace Rovná Hora
______

Přírodní rezervace byla zřízena Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č.4/1998 ze dne 22.4.1998. Rozkládá se 1,3 km severně od obce Hradčovice v katastrálním území Lhotka v nad.v. 250 - 340 m.n.m. Celková výměra přírodní rezervace je 12,2667 ha. Jsou to louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Půdy jsou kamenité, jílovitohlinité, místy je obnažen skelet.

Území bylo využíváno jako jednosečné louky, pastviny a sady. Během období kolektivizace přešlo do užívání zemědělského družstva, které ponechalo část území ladem a část se pokusilo rekultivovat vytrháním ovocných stromů a stržením svrchní ornice. Celé území bylo po řadu let bez jakékoliv péče a silně zarůstá náletem dřevin - hlohu a růže šípkové. Vzhledem k nepřístupnosti nikdy nebylo zasaženo chemizací. V letech 1999-2002 bylo území zbaveno většiny náletových dřevin s ponecháním části křovin pro zachování hnízdních možností pro ptactvo.

Současně bylo obnoveno kosení luk v různých termínech pro příznivý vývoj stepních druhů rostlin a zejména populace žluťáska barvoměnného.

Z teplomilných druhů rostlin zde nachází podmínky např. sveřep vzpřímený, ožanka kalamandra, bílojetel německý, oman vrbolistý, divizna rakouská, hlaváč bledožlutý, chrpina luční, hořeček brvitý, prostřelenec křížatý, straček přímětník, růže galská a další.

Posláním přírodní rezervace je ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Vyskytuje se zde např. žluťásek barvoměnný, modrásek hnědoskvrnný, modrásek podobný, modrásek jetelový, modrásek bělopásný, modrásek vikvicový, ohniváček černočárný, otakárek fenyklový a ovocný, soumračník černohnědý, hnědásek černýšový, okáč voňavkový a metlicový. Z dalších vzácných bezobratlých druhů se zde vyskytuje kudlanka nábožná, křižák pruhovaný a velmi vzácný starobylý druh mravence Proceratium melinum, který je znám pouze z několika lokalit Evropy.

KONTAKT

___

Penzion u Holuba a Slovácká hospoda

     Hradčovice 68
       GPS: N49°2'51.129'' E17°34'54.7''

     +420737573014, +420777615057
    
penzionuholuba@penzionuholuba.cz
        slovackahospoda@slovackahospoda.cz
     www.penzionuholuba.cz

        www.slovackahospoda.cz

Vytvořené systemem Audience Toolkit.

Hodnocení zákazníků Hotel.cz
93%

zákazníků by doporučilo
ubytování svým známým

  • Personál9.8
  • Služby8.8
  • Čistota9.8
  • Komfort8.8
  • Cena / kvalita9.2
9 hodnocení