7.2 Foto bez názvu   Luhačovice se rozkládají v údolí říčky Šťávnice mezi svahy Velké Kamenné a Obětové. První písemná zmínka pochází z roku 1412, kdy je zde připomínána tvrz a osada. V polovině 18. století bylo a areálu dnešních Luhačovic pouze 181 domů, byly zde tři mlýny a pivovar. Další stavební rozvoj souvisel s rozvojem lázeňství. Pro Luhačovice byly z hlediska vzniku architektonických památek stěžejní dvě období. První můžeme datovat od roku 1902 do počátku první světové války, kdy se v Luhačovicích plně rozvíjela secese reprezentovaná svérázným až folklórně laděným stylem Dušana Jurkoviče a dalšími objekty (Dům B. Smetany, vila Dagmar). Druhé období můžeme zařadit do 20- tých a 30- tých let, kdy byly mimo jiné postaveny budovy Městského úřadu, Bílá čtvrť, plovárna a Společenský dům

    V současné době se nachází v Luhačovicích 33 kulturních památek a připravuje se zapsání Jurkovičových staveb na seznam památek UNESCO.

 7.3 Foto bez názvu    Při putováním za pamětihodnosmi města Luhačovice začneme u slavného Jurkovičova Domu . Tento lázeňský objekt byl postaven v roce 1902 architektem Dušanem Jurkovičem. Jedná se o nejznámnější a nejcennější secesní budovu v Luhačovicích. Z dalších Jurkovičových staveb jmenujme například Chaloupku nebo Lázeňský dům Jestřábí. Také mnoho dalších památek je spojeno s lázeňskou historií města. Mezi ty ostatní patří Luhačovický zámek

    První zmínka o existenci luhačovských minerálních pramenů pochází od fyzika a lékaře Jana Frdinanda Hertoda z Totenfeldu. V roce 1669 vydal písemnou zprávu o chemickém složení luhačovické vody, popsal způsob pitné léčby a úspěšné výsledky léčení. Zprávy o léčivé moci luhačovských vod se roznesly po okolí, a tak v následujících letech začali přijíždět do Luhačovic první hosté. V té době byla léčba prováděna pouze pitnou kůrou. Léčba přírodními minerálními koupeli byla zahájena v roce 1790, kdy byly vybudovány první dřevěné koupelny s kabinami.  7.1 Foto bez názvuO vznik lázní se zasloužil šlechtický rod Serényiů. Koncem 18.století zde dal hrabě Vincenc postavit první léčebná a ubytovací zařízení. V první polovině 19. století začal lázně zvelebovat hrabě Jan Serényi, který pojmenoval všechny tehdy známé léčivé vody křestními jmény příslušníků rodu. Svou originální architekturou vtiskl luhačovickým lázním jejich nenapodobitelný a neopakovatelný ráz slovenský architekt Dušan Jurkovič. K velkému rozkvětu lázní došlo po roce 1902 založením Akciové společnosti Lázně Luhačovice, v jejímž čele stál Mudr.František Veselý.

Přírodní léčivé prameny: Nejvýznamnějšími minerálními prameny, vyvěrajícími na území Luhačovice jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a pramen Dr.Šťastného. K lázeňské léčbě se využívají i další hydrouhličitanochloridosodné kyselky a jeden pramen sirný.

 

Penzion u Holuba a Slovácká hospoda

Jitka Slintakova, Blanka Indrová, Šárka Fedorovová
Hradčovice 68
Hradčovice GPS: N49°2'51.129'' E17°34'54.7''
penzionuholuba@penzionuholuba.cz, slovackahospoda@slovackahospoda.cz
Mobilní telefon: +420737573014, +420777615057
Fax: +420572631141

WWW stránky pro Penzion u Holuba a Slovácká hospoda navrhl a dodal kamsi.cz (Ubytování na Slovácku a Zlínsku, Ubytování Hradčovice, Slovácko a Zlínsko | Penzion u Holuba a Slovácká hospoda)