NAUČNÉ STEZKY BÍLÝCH KARPAT

Javořinská naučná stezka

 

Délka trasy:
Naučnou stezku lze rozdělit na trasy: dlouhá trasa (23 km), střední trasa (16 km) a krátká trasa (5 km). Naučná stezka obsahuje 14 panelů.

Popis:
Projdete se nenarušenou krajinou Horňácka a oblastí s bohatou kulturou.

Trasa začíná ve Velké nad Veličkou, prochází podhorskými obcemi, loukami i horskými bučinami a končí prudkým stoupáním až na vrchol Velké Javořiny (970 m n. m.).

Pod vrcholem nejvyšší hory Bílých Karpat najdete bukový prales, který je ponechán přirozenému vývoji. Poznáte zajímavosti zdejší krajiny jak historické, tak přírodovědné.

Obtížnost:
Trasa ve středně náročném terénu pro pěší a cyklisty na horských kolech.

Dopravní spojení:
Vlakem do Velké nad Veličkou

Seznam zastávek

 1. Představení NS, obec Velká nad Veličkou
 2. Horňácko - o tradicích
 3. Javorník - obec a krajina
 4. Filipovské údolí - rekreace
 5. Megovka - bučiny
 6. Kubíkův vrch - ochrana přírody
 7. Nová Lhota - obec a folklór
 8. U farmy - péče o krajiny
 9. Vápenky - příroda, osídlení
 10. Vadovská - hospodaření v lesích
 11. Velká Javořina - rezervace
 12. Kamenná búda - vzácná zvířena
 13. Suchovské Mlýny, Suchov - historie
 14. Petruchovy Mlýny - lidová tvorba

 

naučná stezka lopeník

 

Délka trasy:
7,3 km, 8 panelů

Popis: 
Trasa naučné stezky vede pod vrcholem Velkého Lopeníku, který je druhým nejvyšším vrcholemBílých Karpat. Panely vás seznámí s krajinou Moravských Kopanic a jejími kulturními tradicemi.

Obtížnost:
Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech všech věkových kategorií.

Dopravní spojení:
Linkovým autobusem do Lopeníku

Seznam zastávek

 1. Lopeník - CHKO Bílé Karpaty, obec Lopeník
 2. U zvonice - zvonice, přírodní památka
 3. Soliskový potok - geologie, hydrologie, příroda
 4. U Hluboké cesty - okolí obce, lesní byliny
 5. Velký Lopeník - vrchol, památník, zalesňování
 6. Podkova - obec Březová, údržba krajiny
 7. Lidová architektura - typické stavby, rekreace
 8. Kopanice - tradice, polní plevele, revitalizace

 

Naučná stezka KVĚTNÁ

 

Délka trasy:
7 km, 10 panelů

Popis: 
Naučná stezka je vedena přes lesy a louky pod vrcholem Velké Javořiny (970 m).

Trasa tvoří malý okruh, který prochází kolem obce Strání - Květná. Získáte zde základní informace o okolní krajině, přírodě i o životě zdejších lidí. Zajímavostí této naučné stezky je okolí Svinárského potoka, Stráňanská kotlinanebo sklárna ve Květné s ruční výrobou skla.

Obtížnost:
Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech všech věkových kategorií.

Dopravní spojení:
Linkovým autobusem do Strání

Seznam zastávek

 1. U sklárny Květná - CHKO Bílé Karpaty, Strání
 2. Stráňanská kotlina - PR Nová Hora, hospodaření 
 3. PR Mechnáčky - rostliny a živočichové
 4. Svinárský potok - geologie, hydrologie, revitalizace
 5. U Cicůrku - význam vody, ptáci
 6. Pod Javořinou, „Maďarská cesta" - lesy, myslivost
 7. U sladké jabloně - vegetace, obojživelníci, plazi
 8. Kaštinka, hraniční potok se Slovenskem - ryby, houby
 9. Kultura, sport - život v obci
 10. Lesy ČR

 

naučná stezka MORAVSKÉ KOPANICE

 

Délka trasy:
Základní okruh 11,6 km, odbočka na Lokov 4,7 km, odbočka na Hutě 1,1 km. Celková délka je 23,1 km s počtem 14 panelů.

Popis: 
Uvítá vás pestrá krajina v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové a seznámíte se s historií a kulturoukopaničářského kraje.

Obtížnost: Stezka je vhodná pro pěší turisty, ale je možno ji projet i na horských kolech.

Dopravní spojení: Linkovým autobusem do Starého Hrozenkova

Seznam zastávek

 1. Starý Hrozenkov - historie obce, Kopaničářské slavnosti
 2. Hrozenkovský lom - geologie, obojživelníci, rostliny lomů Bílých Karpat
 3. Pestrost krajiny - vliv člověka na bohatství přírody
 4. Žítková - typická kopaničářská obec, kroje, výšivky
 5. Horenka Chabová - panorama Bílých Karpat, lidová písnička

6. Lokov - lesy a co v nich roste
7. Lom Bzová - pěnovcové prameniště, rostliny a živočichové v jeho okolí
8. Pod žítkovským vrchem - pestrost života v přírodní rezervaci
9. Potoky - život ve vodě a pod vodou, invazní rostliny
10. Pitínské paseky - Kaple Panny Marie Kopanické, ptáci
11. Lišejníky a houby - méně známé poklady Kopanic
12. PR Hutě - nejcennější rezervace na trase stezky, vzácné druhy orchidejí i jiných rostlin
13. První škola na Kopanicích - fotografie Marie Zavadilové, jak se učilo na Kopanicích
14. Architektura na Žítkové - tradiční obydlí Kopaničářů


 

BOJKOVICKá naučná stezka

 

Délka trasy:
Tvoří ji dva okruhy s celkem 10 panely.Velký okruh je dlouhý 24 km, malý okruh 16 km.
 

Popis: 
Bojkovická naučná stezka začíná na vlakovém nádraží v Bojkovicích a pokračuje přes Pitín,Hostětín a Šanov až na kótu „Na koncích" (652 m n. m.). Tady, u pramenů řeky Olšavy, si můžete zvolit okruh putování. Malý okruh vede přes Pitín zpět do Bojkovic. Trasa velkého okruhu pokračuje dále po hřebeni na vrchy Ochoz a Lokov (738 m n.m.) a přes Krhov zpět do Bojkovic. Na vrchu Ochoz se můžete napojit na Kopaničářskou naučnou stezku.

Obtížnost: Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty ve středně náročném terénu.

Dopravní spojení: Vlakem nebo linkovým autobusem do Bojkovic.

Seznam zastávek

 1. Vítejte v Bílých Karpatech - základní údaje, popis stezky
 2. Město Bojkovice - historie a současnost 
 3. Obec Pitín - o obci, tradiční ovocné odrůdy 
 4. Obec Hostětín - o obci, PP Žleb 
 5. Historie osídlení - historie, lesy Bílých Karpat
 6. Obec Šanov - o obci, památné stromy
 7. Bučiny - charakteristika, geologie území 
 8. U pramenů Olšavy - prameny Olšavy, prameniště
 9. Voda a vodní společenstva - charakteristika, ÚSES
 10. Obec Krhov - o obci, zemědělství

 

naučná stezka "OKOLO HROZENKA"

 

Délka trasy:
Celková trasa naučné stezky je dlouhá 18 km, s možností rozdělení na kratší nebo delší trasu. Kratší trasa je dlouhá 5 km s 5 zastaveními a delší trasa je v délce 13 km, na které najdete 7 zastavení.

Popis: 
Stezka vás zavede na místa, odkud uvidíte nejkrásnější panoramata Bílých Karpat.

Je to fyzicky náročná trasa, na které se překonávají velké výškové rozdíly. Kratší trasa vede okolo Starého Hrozenkova, delší trasou se dostanete do Vyškovce a Vápenic. V období měsíců května a června najdete na loukách kvést spoustu rostlin, mezi nimi i řadu orchideí. Panely vás seznámí s historií kraje i přírodou Bílých Karpat.

Obtížnost: Fyzicky náročná stezka vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech.

Dopravní spojení: Autem nebo linkovým autobusem do Starého Hrozenkova.

Seznam zastávek

 1. Starý Hrozenkov - historie obce
 2. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty - základní údaje 

3. Zemědělství v Bílých Karpatech - historie a současnost
4. Šance na Bedovém - historie obrany zemské hranice(najdete zde i reálnou rekonstrukci části obranného valu s palisádou)
5. Kopaničárský folklór
6. Toky Bílých Karpat - charakter a bohatství bělokarpatských řek a potoků
7. Vyškovec - historie a charakter obce
8. Lesy Bílých Karpat - základní informace o nejzachovalejších lesích naší republiky
9. Zvířena Bílých Karpat - základní charakteristika
10. Květena Bílých Karpat - základní charakteristika
11. Geologie Bílých Karpat - základní charakteristika
12. Vápenice - historie obce a kopaničářský kroj

 


 

naučná stezka HRAdčovice - drslavice

 

Délka trasy:
Naučná stezka je dlouhá 5 km a obsahuje 9 panelů.

 

Popis: 
Trasa začíná na návsi v Hradčovicích, vede severním směrem místní části Suhrady a končí u obecního úřadu v Drslavicích. Seznámíte se s faunou a flórou dané oblasti. Stezka se nachází v jedné z nejhodnotnějších částí přírodního parku Prakšická vrchovina.

Obtížnost:
Trasa je vhodná pro začátečníky.

Dopravní spojení:
Vlakem nebo autobusem do Hradčovic

Seznam zastávek

 1. Hradčovice - náves 
 2. Kaple Šimůnka
 3. Maršovce
 4. Přírodní rezervace Rovná Hora - mokřado
 5. Polní letiště (325 m.n.m.)
 6. Přírodní rezervace Vrchové
 7. Přírodní památka Terasy
 8. Ulice Dráhy
 9. Obecní úřad Drslavice
Hodnocení zákazníků Hotel.cz
93%

zákazníků by doporučilo
ubytování svým známým

 • Personál9.8
 • Služby8.8
 • Čistota9.8
 • Komfort8.8
 • Cena / kvalita9.2
Hodnocení zákazníků Hotel.cz
91%

zákazníků by doporučilo
ubytování svým známým

 • Personál9.7
 • Služby9.1
 • Čistota9.4
 • Komfort8.6
 • Cena / kvalita9.1
Hodnocení zákazníků Hotel.cz
91%

zákazníků by doporučilo
ubytování svým známým

 • Personál9.7
 • Služby9.1
 • Čistota9.4
 • Komfort8.6
 • Cena / kvalita9.1
Hodnocení zákazníků Hotel.cz
91%

zákazníků by doporučilo
ubytování svým známým

 • Personál9.5
 • Služby9.2
 • Čistota9.2
 • Komfort8.7
 • Cena / kvalita9.1
35 20 20 9 hodnocení